Dlaczego płatne ankiety?

Obecnie płatne ankiety online dla coraz większej liczby firm stanowią jeden z ważniejszych sposobów na rozwój. Firmy wykorzystują płatne ankiety do badania rynku, dotarcia do konsumenta, poznania jego zachowań, preferencji, opinii. Dla respondentów motywacje do wypełniania płatnych ankiet online są inne. W różnych krajach są one jednak podobne, co wynika z badania przeprowadzonego przez naszego partnera – CINT AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja).

Co na to statystyka?

Niektórzy ankietowani chcą mieć realny wpływ na firmy, które ich ankietują. Według ponad połowy badanych (55%), wzrost konkurencji na rynku wymusza na markach konieczność słuchania konsumentów i liczenia się ze zdaniem ich odbiorców. Prawie 70% ankietowanych wierzy, że odpowiadając na pytania zawarte w płatnych ankietach online ma realny wpływ na marki przeprowadzające ankiety. Co więcej, aż 62% badanych jest bardziej skłonna kupować od tych marek, które zapytały ich o opinię. 55% badanych deklaruje wzrost lojalności, w stosunku do firmy, która zapytała ich o zdanie. Mniej niż ¼ ankietowanych wskazuje, że udział w płatnych ankietach online nie powoduje żadnej zmiany w ich nastawieniu do firmy przeprowadzającej badanie.

I jeszcze…

Według badanych największy wpływ i znaczenie mają badania przeprowadzane przez firmy odzieżowe, z sektora bankowego oraz przez firmy telekomunikacyjne. Dla niewielkiej części ankietowanych wypełnianie płatnych ankiet online wiąże się z zainteresowaniem danym tematem badania lub badaną marką. Ta część ankietowanych chce po prostu podzielić się swoją opinią (deklaruje tak tylko 4% ankietowanych). Jeszcze inni chcą zwyczajnie pomóc markom prowadzącym badania, a przy tym sami zarobić. Czasami ankietowani po prostu lubią brać udział w badaniach (nie dla zarobku a dla przyjemności). Motywatorem do wypełniania płatnych ankiet online najczęściej jednak są pieniądze (tak deklaruje 55% badanych), ale także chęć wsparcia organizacji charytatywnej (iWadi umożliwia przekazanie środków na wybrane cele charytatywne, o czym tutaj i tutaj). Niewiele mniejsza ilość badanych (40%) skłonna jest wypełniać płatne ankiety online w zamian za darmowe produkty lub vouchery.

A jaka jest Twoja motywacja?