Kto wypełnia płatne ankiety online z iWadi?

Kim jest Uczestnik iWadi? Większość naszych panelistów to kobiety – 56.43% wszystkich Uczestników iWadi. Mężczyźni stanowią zaś 43.57% wszystkich Uczestników iWadi. Te proporcje są zgodne ze statystykami dla Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Płatne ankiety online wypełnia średnio 51% kobiet i 49% mężczyzn. Jeśli chodzi o wiek naszych panelistów to przeważają osoby młode. Aż 43% Uczestników iWadi jest w wieku 23-35 lat, 26% w wieku 36-55 lat i tyle samo, tj. 26% w wieku 14-22 lat, jedynie 5% stanowią zaś osoby w wieku 56-80 lat. Najwięcej naszych panelistów, bo 21% zamieszkuje Polskę Centralną oraz województwa: śląskie i małopolskie. Najmniej, bo tylko 10% panelistów iWadi pochodzi z województwa dolnośląskiego i opolskiego.*

Wszystkie dane, o których piszemy powyżej, uzyskaliśmy na podstawie odpowiedzi udzielanych podczas rejestracji przez naszych panelistów. Nie wiemy kto konkretnie jakiej odpowiedzi udziela – wszelkie dane analizujemy zbiorczo, zachowując pełną anonimowość naszych respondentów.

Dlaczego potrzebujemy coś o Tobie wiedzieć

Jednocześnie, chcieliśmy przypomnieć jak ważne jest kompletne, rzetelne i uczciwe wypełnianie profilu na Koncie Uczestnika. Jeśli nie wiemy kim jesteście, co lubicie, co jecie, czym jeździcie, czy uprawiacie sport, jaki sport uprawiacie, na czym słuchacie muzyki, jak często oglądacie TV, itp. itd. nie możemy wysyłać Wam odpowiednio dopasowanych zaproszeń do wypełniania płatnych ankiet. Oznacza to, że możecie otrzymywać płatne ankiety, które nie pasują do Was (co może być frustrujące), część płatnych ankiet zwyczajnie może Was omijać, a w konsekwencji omija Was również szansa na zarobienie pieniędzy.

Coraz częściej agencje badawcze oraz firmy / organizacje, z którymi pracujemy szukają do woich badań osób o precyzyjnie określonych cechach społeczno – demograficznych. W praktyce oznacza to, że szukając osób odpowiednich dla danego badania, filtrujemy nasz panel badawczy w oparciu o te dane, które zostały podane przy tworzeniu profilu w iWadi (dot. gospodarstwa domowego, edukacji, zawodu, samochodu, jedzenia, hobby, elektroniki, mediów, podróży, nałogów). Brak kompletnie wypełnionego profilu powoduje, że właściciel tego profilu nie jest brany pod uwagę przy doborze próby do badania. O tym jak ważny jest Twój profil dla Twojej kieszeni możesz przeczytać również tutaj.

 * Luty 2015