Poniżej chcemy Ci przybliżyć jak zarabiać poprzez płatne ankiety online i korzystać z internetowego panelu badawczego iWadi tak aby  zmaksymalizować zyski. Przeczytaj te praktyczne wskazówki uważnie, ponieważ są one bardzo ważne dla Twoich potencjalnych zysków.

Zarejestruj się i aktywuj Konto Uczestnika

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia zarabiania na płatnych ankietach online jest zarejestrowanie się w iWadi.pl. Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest jednak wystarczające, konieczne jest jeszcze potwierdzenie adresu e-mail poprzez kliknięcie w link otrzymany w e-mailu wysłanym przez iWadi po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Dopiero kliknięcie w ten link powoduje pomyślne ukończenie rejestracji i aktywowanie Konta Uczestnika.

Podaj prawidłowy adres e-mail

Zaproszenia do płatnych ankiet online wysyłane są za pomocą e-maili. Ważne jest, aby przy rejestracji podać właściwy adres e-mail. Sprawdź, czy Twój adres e-mail podany przy rejestracji zawiera wszystkie znaki specjalne, kropki, czy nie zawiera dodatkowych znaków czy liter. Jeśli nie podasz nam prawidłowego adresu e-mail, nie będziemy mogli wysyłać Ci zaproszeń do płątnych ankiety online a Ty nie będziesz mieć szansy na otrzymywanie wynagrodzenia. .

Zmień ustawienia antyspamowe

Zdarza się, że domyślne filtry konta e-mail będą traktowały zaproszenia do płatnych ankiet online jako spam i automatycznie je usuwały. Dodaj adres [email protected] oraz [email protected] do swoich kontaktów, aby upewnić się, że zaproszenia do wypełniania płatnych ankiet online zawsze do Ciebie trafią . Dlaczego adres [email protected]? Dlatego, że iWadi jest częścią grupy Cint AB, jednej z największych i najszybciej rozwijających się firm badawczych na świecie z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja.

Uzupełniaj i aktualizuj swój profil

Agencje badawcze muszą znać kilka szczegółów dotyczących Ciebie po to, aby móc wysyłać do Ciebie odpowiednie ankiety. Nie wypełniając profilu albo wypełniając go w części lub też w sposób nieprawdziwy zmniejszasz swoje szanse na otrzymywanie zaproszeń do wypełniania płatnych ankiet online. Zdarza się, że badanie jest poprzedzone ankietą profilową, tj. pytaniami Ciebie dotyczącymi. Taka ankieta profilowa nie jest płatna, ale zwiększa szanse na otrzymywanie większej liczby zaproszeń do wypełniania płatnych ankiety online. Wypełnienie ankiety profilowej świadczy również o Twoim zaangażowaniu, co również wpływa na ilość otrzymywanych zaproszeń do wypełniania płatnych ankiety online.

Sprawdzaj skrzynkę e-mail

Aby odpowiedzieć na płatną ankietę online musisz wiedzieć, że wysłano do Ciebie zaproszenie. Jeśli nie sprawdzasz swojej skrzynki e-mail, nie będziesz wiedzieć, że wysłano do Ciebie zaproszenie, albo też odpowiesz na nie za późno. Dlatego, sprawdzaj swoją skrzynkę e-mail tak często jak to możliwe. Wówczas będziesz mieć pewność, że nie przegapisz zaproszenia albo że nie straci ono ważności.

Odpowiadaj szczerze

Na Koncie Użytkownika i w ankietach profilowych podawaj tylko prawdziwe informacje. Stosujemy filtry, które potrafią wyłapać nieprawdziwe czy też pozbawione sensu informacje. Posiadamy procedury umożliwiające weryfikację prawdziwości odpowiedzi (np. jeśli na to samo pytanie odpowiesz w różny sposób, jesteśmy w stanie to wyłapać). Jeśli nie odpowiadasz szczerze, nie oczekuj że będziesz traktowany jak poważny respondent.

Odpowiadaj wyczerpująco

Niektóre ankiety zawierają tylko pytania, w których wybierasz odpowiedź. Czasami ankiety zawierają puste okienka tekstowe, w które wpisujesz swoją opinię. Wpisuj w te okienka jak najbardziej wyczerpujące odpowiedzi a będziesz traktowany jak poważny respondent. Do takich respondentów firmy chętniej kierują swoje badania, co tym samym zwiększa szanse na otrzymywanie zaproszeń do wypełniania płatnych ankiet online.

Poświęć czas

Zaproszenie do wypełnienia płatnej ankiety online wskazuje czas potrzebny na wypełnienie danej ankiety. Ten czas jest skrupulatnie wyliczony. Jeśli ukończysz ankietę przed minimalnym wskazanym czasem, oznaczać to będzie, że nie czytałeś uważnie pytań albo też nie skupiałeś się na odpowiedziach. Posiadamy procedury kontrolne pozwalające nam identyfikować takie praktyki. iWadi spełnia wymogi ISO 20252 oraz posiada certyfikację ISO przeprowadzoną przez CIRQ. Wynagrodzenie otrzymujesz tylko za prawdziwe i rzetelnie udzielone odpowiedzi oraz kompletnie wypełnione ankiety.

Działaj aktywnie

Samo bycie członkiem internetowego panelu badawczego nie wystarczy, aby firmy badawcze brały Cię pod uwagę przy organizowaniu badań. Jeśli nie odpowiadasz na zaproszenia do wypełniania ankiet online albo robisz to bardzo rzadko, możesz przejść w stan uśpienia i nie będziesz otrzymywać zaproszeń do wypełniania ankiet online. Reaguj na jak największą liczbę zaproszeń. Dzięki temu będziesz postrzegany jako poważny respondent i zwiększysz swoje szanse na otrzymywanie zaproszeń do płatnych ankiet online.

Tylko prawdziwe dane kontaktowe

Żeby wypłacić Ci wynagrodzenie musimy mieć Twoje prawidłowe dane kontaktowe. Te dane wykorzystujemy tylko na potrzeby wypłaty wynagrodzenia, nie są one nikomu udostępniane. Twoje dane są bezpieczne, ponieważ przetwarzamy je zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z kodeksem etycznym ESOMAR, tj. Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku. iWadi posiada certyfikację ISO 20252, a nasze połączenia (logowanie, rejestracja nowego konta oraz Twoje dane) są szyfrowane protokołem SSL / HTTPS. Jeśli podasz nam nieprawdziwe dane, nie możesz oczekiwać, że otrzymasz wynagrodzenie.

Jeśli jesteś członkiem wielu internetowych paneli badawczych…

Wiele poradników dotyczących płatnych ankiet online sugeruje aby zapisywać się do jak największej ilości internetowych paneli badawczych i założyć sobie jedno konto pocztowe na użytek płatnych ankiet. Jeśli jesteś członkiem wielu paneli badawczych i używasz w nich jednego i tego samego adresu e-mail zmniejszasz jednak swoje szanse udziału w płatnych ankietach online, a tym samym ograniczasz ilość otrzymywanych zaproszeń do wypełniania płatnych ankiet online. Firmy badawcze nie będą badały Cię w wielu panelach a jednym i to w tym, w którym jesteś najbardziej aktywny.