Dzieje się!

Z Nowym Rokiem 2016 iWadi rozpoczęło działalność na terenie kolejnych krajów, tj. Francji i Niemiec. Aktualnie jesteśmy obecni w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, na Filipinach, w Stanach Zjednoczonych i Australii. Będziemy oczywiście kontynuowali rozwój i umożliwiali dostęp do płatnych ankiet online panelistom na całym świecie.

Mimo, iż ankiety online są już od wielu lat wykorzystywane jako narzędzie badawcze, z każdym rokiem zyskują one coraz większą popularność na świecie. Zapewniają one bowiem możliwość uzyskania pożądanych informacji w krótszym czasie, przy niższych kosztach. Ponadto, ankiety online oferują możliwość dotarcia do respondentów na całym świecie. Sieci globalne mogą badać preferencje swoich klientów w różnych krajach i odpowiednio na nie reagować. Co więcej, dzięki ankietom online, firmy mogą dotrzeć do konkretnej grupy adresatów, o sprecyzowanych zachowaniach, zainteresowaniach, statusie materialnym. Po zakończeniu badania, niemalże od ręki dostępne są analizy i wyniki. Największą popularnością płatne ankiety online cieszą się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech i w Rosji.

A w Polsce…

… co piąty ankietowany jest badany online (Raport „Badania w Internecie”, www.interaktywnie.com). Wśród głównych wyzwań, z jakimi zmagamy się jest dotarcie do starszych osób (powyżej 60 roku życia), do osób mieszkających w miastach i na wsi. Zgodnie ze strategią „Europa 2020” w ciągu kolejnych czterech lat wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają uzyskać dostęp do Internetu o szybkości co najmniej 30 Mb/s, z czego połowa gospodarstwa ma mieć dostęp do łączy o szybkości 100 Mb/s. Mamy więc nadzieję, że realizacja strategii umożliwi korzystanie z iWadi coraz szerszym grupom respondentów.

iWadi jest częścią jednej z największych i najszybciej rozwijających się firm badawczych na świecie – grupy Cint AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja). Cint AB to internetowa platforma badawcza, za pośrednictwem której paneliści w ponad 60 krajach na całym świecie, wypełniając płatne ankiety, codziennie dzielą się swoimi doświadczeniami i opiniami na temat różnych produktów, marek, serwisów, usług.