Jaka przyszłość?

Przyszłość będzie „szybka i wściekła”. Według Richarda Fostera (Yale University) średni czas życia przeciętnej firmy w ciągu ostatnich 100 lat skrócił się o ponad 50 lat, z 67 lat w 1920 roku do 15 lat dziś. To olbrzymia zmiana. A jak wpływa to na rynek badawczy? Podczas gdy tradycyjne metody badawcze cały czas dominują, coraz więcej firm przenosi swoje badania do Internetu. Badania internetowe (CAWI) i płatne ankiety online są kolejną dużą zmianą w świecie badań marketingowych.

Kariera Internetu

Penetracja Internetu na świecie stale rośnie. W Unii Europejskiej wynosi ponad 76%*, w Polsce natomiast sięga już 65%*. Coraz więcej osób korzysta z Internetu w urządzeniach mobilnych, takich jak smartphony i tablety. Coraz więcej osób zamienia klasyczne laptopy na ultrabooki lub tzw. urządzenia hybrydowe będące połączeniem tabletu oraz ultrabooka. Internet stał się pełnoprawnym narzędziem komunikacji. W badaniach marketingowych, Internet i badania online coraz częściej zastępują telefon i klasyczne spotkania z ankieterami na ulicy. Internet zdecydowanie pozwala obniżyć koszt badania, a jednocześnie daje dużą swobodę oraz możliwość kontroli próby.

Internetowe panele badawcze i płatne ankiety

Panele badawcze online umożliwiają prowadzenie badań w Internecie. Internetowe panele badawcze posiadają wiele zalet, jak np.:

  • możliwość precyzyjnego doboru próby badawczej,
  • możliwość kontroli próby badawczej,
  • możliwość korekty kwestionariusza w trakcie badania,
  • szybkość realizacji badania, w większości przypadków długość badania wynosi 2 – 3 dni.

Oczywiście badania internetowe mają też wady, z których główną jest brak możliwość udzielenia dodatkowych wyjaśnień w trakcie badania.

Dalsze zmiany

Kolejną zmianą, która nas czeka i dzieje się równocześnie z opisywanym przenoszeniem badań do Internetu i rozwojem paneli badawczych to migracja w stronę rozwiązań DIY (Do It Yourself), czyli zrób to sam. Narzędzia badawcze dostępne w chmurze dają jeszcze większą elastyczność i pozwalają na większą szybkość działania oraz pozwalają istotnie obniżyć koszty realizowanych badań.

* Dane na podstawie Internet World Stats (www.internetworldstats.com), grudzień 2014.