Płatne ankiety online to narzędzie badania rynku

Niektórzy bardzo podejrzliwie podchodzą do płatnych ankiet internetowych doszukując się w nich jakiejś formy oszustwa. Tymczasem, ankiety internetowe są coraz częściej stosowanym sposobem badania zachowań, preferencji, opinii konsumentów. Agencje badawcze na zlecenie swoich klientów badają rynek konsumencki i zadają konsumentom pytania, które pomagają w podejmowaniu decyzji marketingowych. Wiedza na temat konsumentów umożliwia określenie sytuacji na rynku, daje pogląd na produkty czy też usługi danej firmy, pomaga określić co wymaga zmiany a co poprawy, zadecydować czy dany produkt powinien w takiej czy innej formie ujrzeć światło dzienne.

Na czym polegają płatne ankiety online

Obecnie większość badań marketingowych przeprowadza się za pośrednictwem Internetu, a wraz z rozwojem technologii ankiety online będą jeszcze bardziej popularne. W porównaniu do ankiet papierowych, telefonicznych czy też grup fokusowych płatne ankiety internetowe są wygodnym, tańszym i szybszym sposobem zbierania opinii klientów. Uczestnicy badań internetowych zazwyczaj udzielają bardziej wyczerpujących i szczerych odpowiedzi; Internet sprzyja bowiem poczuciu anonimowości. Dlatego też ankiety internetowe zyskują na znaczeniu i wypierają tradycyjne metody badawcze. Są jednak tym samym co ankiety papierowe, telefoniczne, grupy fokusowe, tj. są narzędziem badania konsumentów. Ankieta online jest zwykłym formularzem, który wypełnia się w Internecie, a którego długość i stopień skomplikowania jest różny w zależności od potrzeb firm badających rynek. Ankiety internetowe mają tę przewagę nad innymi formami badań, że umożliwiają interakcję z respondendami.

Płatne ankiety online to źródło dochodu

Dla respondentów płatne ankiety online mogą stanowić dodatkowe źródło dochodu. Jak to działa? Biorąc udział w badaniach internetowych sprzedajesz swoją opinię, ale również pomagasz w podejmowaniu decyzji marketingowych dotyczących wielu produktów i usług. Wypełniając płatne ankiety internetowe z iWadi.pl można zarobić nawet 12 zł za jedną ankietę (rzeczywisty zarobek na pojedynczej ankiecie może być różny i zależy od długości kwestionariusza oraz rodzaju badania). Owszem zdarzają się badania mniej płatne, ale jako takie są one mniej czasochłonne.

Tylko wiarygodne panele badawcze

Zdarza się, że podejrzliwość wobec internetowych paneli badawczych jest uzasadniona. Dlatego należy zawsze zweryfikować dany panel badawczy. iWadi jest częścią Grupy Cint AB, jednej z największych i najszybciej rozwijających się firm badawczych na świecie z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja. Panel badawczy iWadi posiada certyfikację ISO 20252, a nasze połączenia (logowanie, rejestracja nowego konta oraz Twoje dane) są szyfrowane protokołem SSL / HTTPS.