Rynek płatnych badań ankietowych

Rynek płatnych badań ankietowych w Internecie systematycznie rośnie, a co za tym idzie rośnie zapotrzebowanie na płatne ankiety online. Wg. danych PTBRiO (Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii) już w 2011 roku w Polsce przez Internet było prowadzonych już 21% wszystkich badań. Inaczej mówiąc, co piąte badanie było prowadzone online. Duża część tego rodzaju badań realizowana jest za pomocą płatnych ankiet online oraz paneli badawczych takich jak iWadi.

Systematycznie rośnie ilość gospodarstw domowych z dostępem do Internetu szerokopasmowego. Według danych GUS (Główny Urząd Statystyczny) w 2014 roku w Polsce prawie 10 mln gospodarstw domowych (tj. 77% całego kraju) było wyposażonych w komputer i prawie każde z nich (74%) miało dostęp do Internetu. Z Internetu Polacy korzystają głównie w domu, ale w również w pracy, miejscu nauki, u znajomych oraz w miejscach publicznych (np. kawiarnie, restauracje, centra handlowe). Większość osób planujących zakup komputera od razu myśli o podłączeniu go do Internetu. Coraz więcej osób korzysta z Internetu na urządzeniach mobilnych takich jak tablety i smartphony. Oznacza to, że rynek respondentów stale rośnie.

Siła Internetu

Wraz z upowszechnianiem się dostępu do Internetu możliwe jest docieranie do ogromnej ilości odbiorców określonych dóbr czy usług. Dotarcie do respondentów o określonych cechach za pośrednictwem Internetu nie jest już problemem.

Udział Internetu w rynku badań w Polsce (pod względem liczby ankietowanych)
20074 %
20083 %
20097 %
201018 %
201121 %

Źródło: PTBRiO

Internet daje szanse nie tylko na obniżenie kosztów prowadzonych badań ankietowych, ale również wprowadza nową jakość oraz skraca czas potrzebny na realizację samego badania. Praktycznie cały proces badawczy jest zautomatyzowany. Większość badań z wykorzystaniem panelu badawczego online można przeprowadzić w czasie 2 – 3 dni, a te bardziej złożone w czasie 7 dni.